SCHOOLTHEATER

Al vanaf september 1997 organiseert Muzenis schooltheatervoorstellingen voor basisscholen in het voormalige stadsdeel Westerpark in het kader van het kunsteducatieprogramma. Gemiddeld ging het om 32 voorstellingen op jaarbasis.

Vanaf september 2013 kunnen alle basisscholen uit het nieuwe stadsdeel West deelnemen aan het aanbod van Muzenis. Gestreefd wordt naar een kwalitatief hoog niveau van de voorstellingen en aansluiting bij de betreffende doelgroep zowel qua leeftijd als cultuur. Mede om die kwaliteit te bereiken kiest Muzenis voor kleinschaligheid. De deelnemende scholen geven al jaren gemiddeld een ruime 8 als waarderingscijfer.

De voorstellingen voor groep 1 en 2 worden op school gegeven. Die voor groep 3 en ouder vinden plaats in Theater De Ruimte in de Cliffordstudio, vlakbij het Westerpark.

32 voorstellingen met tussen de 40 (Groep 1 en 2) en 70 (groep 3 t/m 8) toeschouwers per keer. Zeven scholen nemen deel: De Bron, De Catamaran, Elisabeth Paulus, De Spaarndammerhout, De Westerparkschool, locaties van Hogendorp en van Hall, De Zeeheld.


terug